พาลูกไปทำหนังสือเดินทาง

0
5098

มีแผนจะพาน้องแพทเที่ยวค่ะ เลยพาไปทำ passport ที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ พาไปวันเสาร์ ล่าสุดเค้าเปิดให้ทำแล้ว เราไปถึงใกล้ๆ9โมง ก็รอรับบัตรคิว คนไม่เยอะค่ะ สะดวกรวดเร็วดีมากๆ สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมไปก็มี

– สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาสูติบัตรต้องได้รับการรับรองจากอำเภอ/เขต
– บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองนำบัตรประชาชนฉบับจริงมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง หากชื่อนามสกุลบิดา มารดาในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุลที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย ในกรณีที่มารดาหย่า และจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย

– หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศและบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดามารดาที่ไม่มา ในกรณีที่บิดา/มารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้

**หนังสือยินยอมของบิดา/มารดา ต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต
(ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่งมาแสดงตัวให้ความยินยอม)

– เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรอง บุตรหรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดา หรือมารดา เป็นต้น
– กรณีบิดา มารดาผู้เยาว์เสียชีวิต / บิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสและ ไม่สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้ /บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดง

ค่าธรรมเนียม
– การทำหนังสือเดินทางใหม่เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

*ข้อมูลจาก http://www.consular.go.th/main/th/services/21987-หนังสือเดินทางธรรมดา.html

สรุปง่ายๆนะคะ ถ้าพ่อแม่พาลูกไปทำเอง เอาแค่สูติบัตรตัวจริงของลูก และบัตรประชาชนของพ่อกับแม่ไป เท่านั้นพอค่ะ

25560529-183307.jpg

ไปถึงก็รับบัตรคิว น้องแพทไปแต่เช้า ได้คิว 43 ระหว่างรอกรอกเอกสารเสร็จ แป๊ปเดียวก็ได้เข้าไปวัดส่วนสูงค่ะ

25560529-183402.jpg

วัดส่วนสูง จริงๆสูง70 ภาพนี้ถ่ายมุมสูง เลยดูไม่ถึง 555 วัดส่วนสูงแล้ว ก็ไปนั่งถ่ายรูปเลย เค้าจะให้เราจับลูกนั่งตัก ให้ฉากข้างหลังเป็นสีขาว หลอกล่อให้ลูกมองกล้อง แล้วก็กด แชะ

25560529-183507.jpg

หลังจากนั้น พี่เค้าจะให้ปั๊มลายนิ้วมือค่ะ ใช้หมึกปั๊มธรรมดาเลย ล้างยากมากกกก แนะนำให้เอาแอลกอฮอล์ไปด้วยค่ะ เอาไว้เช็ดมือออกตรงนั้นเลย ไม่งั้นเดี๋ยวน้องเอานิ้วไปอม งานจะเข้าค่ะ

หลังจากนั้นก็ไปจ่ายเงิน 1000 บาท และเลือกว่าจะไปรับเองหรือส่งไปรษณีย์ เท่านั้นก็เรียบร้อยค่า ^^
ถัดจากนั้น 3 วันทำการ ก็ไปรับ passport มีอายุ 5ปีเหมือนผู้ใหญ่ค่ะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here